Thanh lý bàn làm việc nhân viên loại nhỏ kích thước 1,2 x 0,6m

400,000