Thanh lý bàn nhân viên văn phòng có hộc và ngăn kéo

600,000