Thanh lý ghế trưởng phòng xoay lưới dáng gối đầu

750,000