Thanh lý tủ thấp đựng tài liệu hàng tồn kho mới 100%

500,000