Thanh lý bàn giám đốc 80x1m6 màu đen gỗ mdf mới 99%

1,600,000